The Genocide of Battered Mothers and their Children

Mr President, When Will you give Mothers their Children back??


Vodpod videos no longer available.
  1. […] domstolen om reella dödshot från mannens sida. I USA räknar man med att 175  barn mördats av fäder som fått vårdnad och umgänge på grund av att PAS-teorin åberopats i domstol. Detta måste med alla mått mätt betraktas som […]

  2. […] of sexual abuse last for decades The Genocide of battered mothers and their children Battered Mothers A Human Rights Issue   American Mothers Political Party  Sanningen om Papparättsrörelsen Kvinnor mördas på grund […]

Comments are closed.

%d bloggers like this: